Facilitair bedrijf

Het Facilitair Bedrijf bestaat uit de afdelingen Vastgoedbeheer, Facilitaire Zaken en Milieu & ondersteuning. Samen zijn deze afdelingen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en instandhouding van de vastgoedportefeuille van GVB.

GVB beschikt over 120.000 m2 bruto vloeroppervlak en 250.000 m2 bedrijfsterreinen, verdeeld over 56 locaties. Het vastgoed bestaat uit gehuurde kantoren, remises, werkplaatsen, garages, stallingen, tank- en wasstraten en personeelshuisjes. De taak van het Facilitair Bedrijf is het beschikbaar stellen van dit vastgoed en de bedrijfsterreinen, de inrichting ervan en het leveren van de afgesproken service.

Bij het facilitair bedrijf werken onder meer onderhoudsmedewerkers en teamleiders.