Een historie van meer dan 100 jaar

GVB heeft een historie van meer dan 100 jaar. Op 1 januari 1900 werd een aantal particuliere bedrijven door de gemeente Amsterdam overgenomen en samengevoegd tot één gemeentelijk bedrijf: Gemeentetram. Op 14 augustus van datzelfde jaar reed de eerste elektrische tram. In de jaren die volgden werd het volledige tramnet elektrisch gemaakt en hebben verschillende buslijnen hun intrede gedaan. In 1943 werden de twee gemeentelijke bedrijven Gemeenteveren en Gemeentetram samengevoegd. Het nieuwe bedrijf kreeg de naam Het Gemeentevervoerbedrijf.

Veel gebeurd
Ook in de jaren erna is veel gebeurd. Zo zijn de officiële stadsbussen ingevoerd, is er een uitgebreid nachtbusnet gekomen, zijn de conducteurs van de tram verdwenen én weer teruggekomen, zijn de eerste metro’s gaan rijden (1977), is stadsvervoer voor ouderen en gehandicapten van start gegaan, zijn de strippenkaarten ingevoerd én weer verdwenen, is het 100-jarig bestaan gevierd, zijn duurzame en zuinige voertuigen in gebruik genomen, zijn overbodige voertuigen geschonken aan Sarajevo, hebben kunstenaars oude trams een nieuw leven gegeven en is de OV chipkaart ingevoerd.
Sinds 2002 heten we GVB.

Awards
GVB heeft het goed gedaan door de jaren heen. Sinds de eeuwwisseling hebben we verschillende prijzen gewonnen, waaronder:
• Managementprijs voor lijn gebonden werken.
• Ergonomieprijs voor een verbeterd comfort voor reizigers.
• OV Tournee prijs voor de samenwerking met Concertgebouw en Stadschouwburg.
• Welcome Award voor beste dienstverlening in Amsterdam.