Metro

Wie aan Amsterdam denkt … denkt aan de metro. Het Amsterdamse metronet kent 4 lijnen, waarop in totaal met maar liefst 111 metrostellen gereden wordt. Voor de reizigers is het belangrijk dat de metro betrouwbaar, frequent, snel en veilig is en daar werken elke dag heel veel mensen aan.

Het onderhoud van de metrostellen wordt verzorgd door de afdeling Railmaterieel. Het onderhoud van de rails is de verantwoordelijkheid van de afdeling Railservices.

Niet alleen in bussen, trams en metro’s moeten medewerkers en reizigers zich veilig voelen. Ook op de perrons en bij de haltes moet de veiligheid worden gewaarborgd. En de reizigers moeten zich aan de regels houden. Daar is de afdeling Service & Veiligheid (S&V) voor.

Bij S&V werken ruim honderd vaste en tijdelijke medewerkers in de functie van senior handhaver of handhaver wet personenvervoer. De medewerkers zijn verdeeld over vier ploegen, die 24 uur per dag in touw zijn. Elke ploeg heeft een teammanager.

De hoofdtaken van S&V zijn

  • kaartcontrole, zowel in uniform als in burger
  • eerste opvang personeel bij calamiteiten
  • coördinatie noodplannen bij calamiteiten
  • assistentie/ surveillance

Metro kent o.a. de onderafdeling;
Communicatie centrum Vervoer (CCV)

Bij Metro werken onder meer bestuurders, teamleiders, managers, opleiders en personeelsplanners.