Missie, Visie en Strategie

Bij GVB staat de reiziger centraal, zijn we steeds minder afhankelijk van subsidies en horen we bij de vijf beste werkgevers van Amsterdam. We vervoeren meer reizigers dan ooit. En we zijn in de ogen van de reiziger de beste vervoerder van Nederland.

Dat is onze missie. Ambitieus, maar uitvoerbaar. Hoe we dat bereiken? Door goed werkgeverschap, goed ondernemerschap, een goede service en het leveren van een constante kwaliteit.

GVB verbindt Amsterdam
GVB is dé Amsterdamse vervoerder en wij willen voor de stad en de reizigers een zo groot mogelijke rol spelen. De stad Amsterdam is essentieel voor ons succes en dat zullen we nooit uit het oog verliezen. Andersom geldt dat ook en we zijn er dus heel trots op dat we samen met de gemeente en de stadsregio mogen werken aan een mooi stedelijk vervoersnetwerk. Uiteraard zijn wij daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van het openbaar vervoer. Een mooie aanvulling op onze ambitieuze plannen.

Strategie
Om invulling te geven aan onze missie en ambitie ontwikkelen wij een strategie voor de komende 3 tot 5 jaar. Deze strategie is in 2014 verder uitgewerkt. Tegelijkertijd wordt onder de naam GVB Next gewerkt aan een verbetering van de interne bedrijfsvoering. Want om ambitieuze plannen te kunnen uitvoeren moet ook “in huis” alles tiptop in orde zijn.