Missie, Visie en Strategie

GVB verbindt Amsterdam en bevordert de bereikbaarheid, de leefbaarheid en mobiliteit van mensen in Amsterdam en omgeving. Wij stellen onze reizigers centraal in alles wat we doen en zijn daarbij kostenbewust.

Strategische doelstellingen

Volgens de reiziger de beste (stads)vervoerder van Nederland
Wij stellen onze reizigers centraal. Wij hebben ons daarom het ambitieuze doel gesteld om de beste (stads)vervoerder van Nederland te zijn.

Groei aantal reizigers naar 1 miljoen verplaatsingen per gemiddelde werkdag
De waarde van goed openbaar vervoer voor stad en regio komt tot uiting in de mate waarin het openbaar vervoer wordt gebruikt. Daarom willen wij verder groeien en wel naar een volume van 1 miljoen verplaatsingen per gemiddelde werkdag in Amsterdam en omgeving. Dat is een groei van 30 tot 40% t.o.v. 2012.

Afname subsidie-afhankelijkheid in onze exploitatie
Wij willen onze zelfstandigheid vergroten door minder afhankelijk te worden van subsidies. GVB kan dit realiseren door met meer vrijheid openbaar vervoer te ontwikkelen waar vraag naar is. De kostendekkingsgraad – de indicator die aangeeft in welke mate wij buiten de subsidies in onze eigen kosten kunnen voorzien – moet verder stijgen. Wij streven naar een kostendekkingsgraad van 90%.

Bij de vijf beste werkgevers van Amsterdam
Goed werkgeverschap is een centrale waarde voor GVB. Wij behandelen onze medewerkers zoals wij willen dat zij onze reizigers behandelen. Daarom willen wij in de Effectory/Intermediair-lijst van beste werkgevers van Amsterdam met meer dan 1.000 medewerkers behoren tot de beste vijf werkgevers.

Sterke partner voor Amsterdam en Amsterdammers
Wij willen een actieve en aantoonbare bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van Amsterdam en aan het versterken van de economie en de sociale veerkracht van de stad. We willen onze expertise inzetten voor de stad en ons positioneren als pragmatische innovatiepartner.