Vervoersvisie 2014

Tot en met 2024 denkt GVB het ov ten minste 10% veiliger te kunnen maken, meer dan 20% sneller, met een derde meer reizigers en ten minste 40% minder exploitatiesubsidie. Het Amsterdamse openbaar vervoer is gegund aan GVB tot en met 2024.

Het ov in de stad moet het doen met fors minder exploitatiesubsidie, van 150 miljoen euro in 2011 naar circa 50 miljoen euro in 2024. Maar door slimme keuzes te maken, kan de kwaliteit zelfs omhoog. We doen dat door in te spelen op de veranderende mobiliteitsstromen, de reistijd te verkorten, een helder netwerk te bieden, (dynamische) reisinformatie verder te verbeteren en simpelweg door daar te rijden waar de reizigers zijn. Tevens wordt de sociale veiligheid verbeterd.

Meer hoogfrequente lijnen: kortere reistijd Het openbaar vervoer is er voor alle reizigers, voor Amsterdammers, bezoekers en toeristen, maar óók voor studenten en forensen. Het nieuwe dienstregelingsconcept moet forensen en studenten sneller op hun bestemming brengen via de vijf belangrijkste OV-poorten van Amsterdam: station Zuid, Centraal Station, Amstelstation, station Bijlmer ArenA en station Sloterdijk.
De hoogfrequente metro is en blijft, zeker na de komst van de Noord/Zuidlijn, de ruggengraat van het ov. Lijnen zonder toegevoegde waarde worden geschrapt. Trams en bussen krijgen een betere aansluiting op de diverse metrolijnen die hoogfrequent rijden.
Het huidige ‘spaghetti-netwerk’ is fijnmazig, slingert door de stad en heeft relatief lage frequenties. Reizigers van nu willen juist hoogfrequente lijnen. Een keer overstappen vinden ze minder erg, zolang de frequentie van die lijn maar hoog is en je dus nooit lang hoeft te wachten.

Meer OV voor minder geld: veranderingen in 2014 Het ov gaat extra rijden waar veel reizigers zijn. De inzet op zwakke lijnen verschuift naar sterke lijnen. De minst frequente en gebruikte tram 25 (6.000 reizigers per dag) rijdt niet langer vanaf 2014. Ter vergelijking: tram 1 en 5 vervoeren elk bijna 35.000 reizigers per dag. Het drukste deel van tram 25 is dat tussen CS en het Muntplein waar op hetzelfde tracé ook tram 4, 9, 16 en 24 rijden.
Daar staat tegenover dat tram 4 en bus 65 maar vooral tram 12 tussen de belangrijke stations Sloterdijk en Amstel vaker gaan rijden. Hiervan profiteren 17.000 reizigers door sneller op hun bestemming te arriveren tegenover een kleine groep van 330 reizigers die nu opstappen op de laatste drie haltes van tram 25 en wier halte 100 tot 200 meter verder ligt.
Ook buslijn 46 rijdt niet langer vanaf 2014 en drie relatief weinig gebruikte bussen krijgen minder ritten, vooral ‘s avonds na 20.00 uur en zondag voor 11.00 uur. Voor de reizigers is er binnen 400 meter een alternatieve halte. Tevens gaat een vijftal drukgebruikte bussen vaker rijden.
De metro wordt op termijn hoogfrequent en doet in 2014 daartoe een eerste stapje door vaker te rijden op zaterdag- en zondagochtend.
Om een grote groep reizigers sneller op hun bestemming te laten komen, worden in 2014 25 weinig gebruikte haltes (van de in totaal 1.900 haltes) opgeheven. Voor de gebruikers van die haltes is een alternatief beschikbaar.

Investeringen om hoogfrequent te kunnen rijden De Stadsregio Amsterdam wil in de periode 2014-2025 600 miljoen euro extra investeren in het regionale openbaar vervoer. Een groot deel daarvan zal in Amsterdam worden besteed. Het gaat onder andere om aanpassingen aan de infrastructuur en doorstromingsmaatregelen, zoals vrije bus- en trambanen en het verplaatsen of opheffen van haltes.

Rolverdeling De regioraad van de Stadsregio Amsterdam stuurt het OV op hoofdlijnen, zoals op aantallen reizigers, kwaliteit van het vervoer en de sociale veiligheid. Het bestuur van de Stadsregio contracteert vervolgens een vervoerder die deze output levert tegen het beschikbare bedrag. Het OV-bedrijf bepaalt hoe de beste maatschappelijke prestatie geleverd kan worden binnen de kaders en binnen het budget.

Verder bouwen GVB is blij en tevreden met de verwachting van de Stadsregio het ov in het najaar tot en met 2024 aan GVB te gunnen. Het biedt ons de mogelijkheid verder te bouwen aan de rol van het ov in Amsterdam. We hebben de ambitie de beste openbaarvervoerder van Nederland te worden.​