Vervoersvisie

Op deze pagina vindt u de link naar het  Vervoerplan 2016. In dit plan, dat op donderdag 25 juni 2015 is vastgesteld door de Stadsregio Amsterdam, is de keuze gemaakt om vooral aan de randen van het netwerk de lijnvoering te optimaliseren. Dit heeft geleid tot een aantal relatief kleine wijzigingen.

In 2016 zijn ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in het nachtnet. Contractueel eist de Stadsregio van ons alleen het aanbieden van nachtvervoer op de uitgaansavonden. Het geheel schrappen van het nachtnet op rustige doordeweekse dagen past volgens ons niet bij de ontwikkeling van Amsterdam als 24-uursstad. Maar een efficiënter nachtnet geeft ons meer armslag om overdag meer reizigers te bedienen.

Graag willen wij de Stadsregio, gemeente Amsterdam, stadsdelen, aangrenzende gemeentes, de ambtelijke diensten en natuurlijk de reizigersvertegenwoordiging bedanken voor de constructieve adviezen die mede hebben geleid tot dit vervoerplan. Dankzij hun zinvolle input en kritische vragen hebben wij de keuzes kunnen maken om te komen tot het beste openbaar vervoer voor zoveel mogelijk reizigers. Door de toenemende drukte in de stad, speelt het openbaar vervoer cruciale rol om ervoor te zorgen dat Amsterdam niet dichtslibt.

Historische verandering

Op 22 juli 2018 gaat de Noord/Zuidlijn rijden. Gelijktijdig voltrekt zich een historische verandering omdat op dezelfde dag het nieuwe openbaarvervoersnetwerk voor Amsterdam en de regio ingaat. Er is extra rekening gehouden met halte-toegankelijkheid, het bevorderen van overstapcomfort en de begeleiding van ouderen en gehandicapten.