Inkoop

De inkoopafdeling van GVB maakt een sterke ontwikkeling door, waarin het belang binnen de organisatie enorm toeneemt. Inkoop draagt bij aan het realiseren van business doelstellingen van de lijnorganisaties, door vroegtijdige betrokkenheid over behoeftebepaling en de wijze waarop deze in de markt kan worden gezet. Daarbij realiseert GVB zich dat zij voor een groot deel van haar prestaties afhankelijk is van haar ketenpartners. Het ontwikkelen van duurzame relaties met kritische leveranciers en sturen op prestaties is daarbij van wezenlijk belang.