Juridische zaken

De afdeling juridische zaken bestaat uit een hoofd juridische zaken, die fungeert als meewerkend voorman, en twee bedrijfsjuristen. De afdeling juridische zaken adviseert directie, management, business en vak-afdelingen op alle voorkomende rechtsgebieden met uitzondering van het arbeids- en medezeggenschapsrecht. Daarbij ligt de focus op het algemeen verbintenissen- en contractenrecht, het aanbestedingsrecht, het privacyrecht, het vervoerrecht en de Wet personenvervoer 2000.