Participatie

Voor iedereen bereikbaar
GVB zorgt ervoor dat de stad Amsterdam voor iedereen bereikbaar is. Een stad met een verscheidenheid en diversiteit van bewoners en bezoekers. Deze diversiteit zie je ook terug in onze organisatie; wij zijn een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving.

Wij verwelkomen diversiteit
Bij GVB werken bevlogen medewerkers met een verscheidenheid aan achtergronden, geaardheid, geloof, leeftijdsopbouw, etnische achtergrond en opleiding. Wij vinden dat een divers samengesteld team betere besluiten neemt en effectiever is. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zetten ons in voor werkgelegenheid voor alle Amsterdammers. Studenten van diverse studies lopen bij ons stage en scholieren nemen deel aan projecten waarin zij bij GVB ‘lerend werken’. Ook helpen wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om weer te integreren.
Met bijna 3900 medewerkers behoort GVB tot de grootste werkgevers in Amsterdam. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Diversiteit verwelkomen we!

Participatie Baan
Zoals een stageplek voor een stagiair is, zo is een Participatie Baan voor iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze baan is specifiek voor de doelgroep met een arbeidsbeperking, zoals beschreven in de Wet banenafspraak (o.a. Wajong, Participatiewet). Het is een tijdelijke baan voor max. 23 maanden met als doel om werkervaring op te doen. Daarnaast krijgt de kandidaat de kans om zichzelf te ontwikkelen. We zoeken altijd naar een match: vanuit een kandidaat naar een Participatie Baan of vanuit de Participatie Baan naar de kandidaat.