Product- en Marktontwikkeling

De afdeling Marketing en Vervoerontwikkeling richt zich op de consumenten- en zakelijke markt en heeft verhoging van het aantal reizigers en reizigersopbrengsten als doelstelling. Dit doen wij door proposities (reisproducten) aan te bieden aan bestaande en nieuwe reizigers en door een optimaal lijnennetwerk te ontwikkelen en implementeren. De komende jaren is er een aantal ontwikkelingen van belang; het uitbouwen en beter benutten van de klantrelatie, de start van de Noord-Zuid lijn en technologische ontwikkelingen die leiden tot nieuwe proposities.