Rail Services

Rail Services is verantwoordelijk voor de instandhouding van de rail infrastructuur in Amsterdam. Dit houdt onder meer de uitvoering van de volgende hoofdprocessen in:
– Het maken en bewaken van meerjaren onderhoud- en vervangingsplannen;
– Het uitvoeren van gepland en correctief onderhoud aan infrastructuur zijnde baan, energievoorziening, systemen en stations;
– Het verhelpen van storingen en ondersteunen bij calamiteiten en projecten.

Rail Services bestaat uit 3 onderafdelingen, elk met een eigen specialisme:
– Areaalbeheer
– Projectbureau
– Uitvoering

De afdelingen zijn verspreid over verschillende locaties. Zo is een deel van Spoor & Baan gehuisvest op de Basiswerkplaats aan de Joan Muyskenweg. Een ander deel bevindt zich in Diemen. De afdeling Systemen & Energie is verdeeld over het HWR gebouw in Diemen en de S&T loods. Areaalbeheer, Projecten Metro en de Projectadministratie zijn te vinden in de Lijnwerkplaats in Diemen.

Bij Rail Services werken onder meer monteurs, projectleiders en technisch beheerders.