senior Projectleider railinfra spoor en baan

Vacature, HBO / Bachelor, WO / MSc, 36 uur, Diemen

senior Projectleider railinfra spoor en baan

Vast
36 uur
HBO / Bachelor, WO / MSc
Sluit 7 oktober 2023

Wegens een aanzienlijke groei van spoorprojecten de komende jaren zijn we op zoek naar een senior Projectleider railinfra spoor & baan.

IMG_3298
Eric Meijer afbeelding
Eric Meijer
Senior Recruiter Techniek & ICT
Hallo! Leuk dat je geïnteresseerd bent! Solliciteer direct of stuur mij een bericht als je een vraag hebt!
Solliciteer direct

GVB verzorgt het openbaar vervoer met tram, bus, metro en veren in en rond Amsterdam. Binnen GVB is de afdeling Railinfrabedrijf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan de railinfrastructuur. Wij zorgen ervoor dat de trams en metro’s veilig en comfortabel kunnen rijden. Om de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de metrobaan en stations te kunnen garanderen gaat GVB Railinfrabedrijf de komende periode een groot aantal vervangings- en modificatieprojecten uitvoeren. Team Metro van de afdeling Projectbureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning en uitvoering van deze projecten. T.b.v. een efficiënte uitvoering met ons eigen projectteam en om een aantrekkelijk werkpakket te maken voor de leveranciersmarkt hebben wij diverse huidige en toekomstige railinfra spoor- en baan projecten gebundeld in programma’s. De projectteams worden functioneel (niet hiërarchisch) geleid door een projectmanager. De senior projectleider is onderdeel van zo’n projectteam en leidt zelfstandig meerdere projecten en kan onderdeel uitmaken van een groot projectteam voor een omvangrijk en complex project. Het is een uitdaging om in deze omgeving met veel interne en externe spelers, projecten zorgvuldig te starten (intaken), voor te bereiden en veilig, tijdig en kwalitatief hoogwaardig op te leveren binnen een vastgesteld budget. Wegens een aanzienlijke groei van spoorprojecten de komende jaren zijn we op zoek naar een senior projectleider railinfra spoor & baan.

Dit ga je doen

De senior projectleider zorgt voor de realisatie van railinfrastructurele projecten waar het techniekveld spoor & baan leidend is. Denk hierbij aan vervangingen en kleinschalige nieuwbouw op het gebied van ballastbed, dwarsliggers, spoor, wissels en wisseldelen.

 • Vernieuwende, complexe of omvangrijke projecten met vooral tactische componenten en een minder gekaderd karakter, waarbij met te gebruiken methoden, technieken en/of leveranciers nog ervaring moet worden opgedaan.
 • Niet-eenmalige niet-repeterende projecten voor railinfrastructuur.
 • Focus op meerdere repeterende en niet-repeterende projecten.
 • MVP, niet-MVP < € 5 mio.
 • Projectduur < 2 jaar.
 • Op een score van 1 tot 5 bij van de RIB projecten betreft het projecten met score 3 en 4. (Projectcomplexiteit wordt bepaald door gezamenlijke kenmerken van o.a. techniek, abstractieniveau, leveranciers & contracten, raakvlakken & integratie, stakeholders, impact op de omgeving en de financiële en juridische risico's. GVB RIB Projectbureau schat de complexiteit voorafgaand aan een project in middels een complexiteitanalyse tijdens de intake van een project).
 • De bijbehorende techniekvelden zoals EV, S&C (beveiliging) erbij betrekken.

Projectintake / projectonderzoek / ontwerp / voorbereiding

 • Onderzoekt opdrachten en zorgt dat voor een volledig en duidelijk beeld van de verwachtingen.
 • Zorgt voor inzicht in en zo nodig van realisatie van o.a. benodigde kennis en capaciteit, techniek, financiering, raakvlakken en stakeholders (vervoer, verkeersregie, verkeersleiding).
 • Zorgt dat onderzocht wordt of kostenvoordelen kunnen worden gerealiseerd door afstemming / meeliften met meest nuttige herstelwerkzaamheden en werk van derden.
 • Maakt plannen van aanpak en offertes voor o.a. onderzoek, ontwerp en realisatie en uitvoering.
 • Bespreekt plannen en offertes met collega's (collegiale review) en opdrachtgever en zorgt voor een definitief plan van aanpak en ondertekening door opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Zorgt voor voortgang in het besluitvormingstraject over de opdracht.
 • Aansturing tijdens uitvoeringswerkzaamheden. Zowel aannemers als GVB RIB Uitvoering.

Projectorganisatie / governance

 • Zorgt voor de juiste rollen, capaciteit, kennis en samenstelling in en van het projectteam.
 • Managet, in samenwerking met contractmanagement en inkoop, aanbestedingen voor externe leveranciers.
 • Voert, in nauw overleg met technisch team, de regie over de bestuurlijke en technische conditionering.
 • Bespreekt en verleent opdrachten aan de afdeling Uitvoering en externe leveranciers uit de markt.
 • Zorgt voor procesafspraken met betrokken partijen bij project.

Projectrealisatie / overdracht

 • Geeft leiding aan het projectteam, bevordert binding, teamgevoel en veiligheidsbewustzijn van interne en externe medewerkers.
 • Managet o.a. de inzet, voortgang, kwaliteit, risico's en communicatie van het project en zorgt voortdurend voor afstemming met en rapportages aan opdrachtnemers en opdrachtgever.
 • Zorgt voor de integrale veiligheid (waaronder interne, externe veiligheid en V&G i.h.k.v. ARBO) bij projecten.
 • Zorgt dat, gedurende werkzaamheden, benodigd onderhoud / vervanging aan aanpalende delen wordt gesignaleerd en bespreekt / formaliseert meerwerk met opdrachtgevers.
 • Escaleert op het juiste moment naar het management voor overleg over problemen, oplossingen en consequenties.
 • Stelt vast wanneer de scope van projecten af dreigen te wijken van de opdracht en zorgt voor besluitvorming over scopewijzigingen.
 • Zorgt gedurende het project voor afstemming en overeenstemming met interne en externe belanghebbenden/stakeholders (operatie, marktpartijen, maatschappelijk).
 • Stelt vast of het project is gerealiseerd conform specificaties, documenteert en bespreekt en eventuele restpunten en zorgt voor formele overdracht aan opdrachtgever en décharge van het project.

Omgevingsmanagement

 • Maakt een impact- en stakeholderanalyse van de omgeving van het project.
 • Legt tijdig en onderhoudt contacten met omgevingspartijen als o.a. (bewoners en winkeliers (verenigingen), ambtenaren, (stadsdeel) bestuurder en verzamelt en bespreekt zorgen, eisen en wensen bij omgevingspartijen.
 • Organiseert en begeleidt voorlichtingsbijeenkomsten en coördineert alle communicatie en voorlichting over het project.
 • Betrekt omgevingspartijen bij de oplevering en evalueert de impact op de omgeving en de wijze waarop GVB de omgeving heeft geïnformeerd.

Technisch management

 • Zorgt voor de coördinatie, sturing en advisering ten behoeve van de inbedding van de techniek in het project.
 • Stelt het programma van eisen en de technische proceseisen op aan de hand van uitgangspunten, standaarden en voorschriften van RIB Asset management en zorgt voor een gedragen ontwerp met juiste detailniveau, voor start realisatie.
 • Levert de technische bijdrage (functionele specificaties) aan het aanbestedingsdossier en de contractbeheersing (technische risico's en bijdrage aan de systeem-, proces- en producttoetsen als onderdeel van Systeemgerichte Contract Beheersing).
 • Bewaakt de technische scope en accepteert (deel-)resultaten van met name de technische aspecten o.b.v. contracteisen en de toetsstrategie.
 • Richt systeemintegratie in, gebruikt de integratietafel en zorgt voor testen, verificatie en validatie op de correcte uitvoering van het technisch proces conform opdracht (uitgevoerd door de opdrachtnemer).
 • Levert input voor het overdrachtsdossier (het dossier dat na realisatie wordt overgedragen aan de beheerder van het project) en levert de technische bijdrage aan het proces van oplevering en overdracht.

In deze functie werk je veel samen met interne partijen zoals RIB projectleiders en -managers, assetmanagers, uitvoering, inkoop, vervoer, verkeerleiding en verkeerregie maar ook met externe partijen zoals de VRA, leveranciers, ingenieursbureaus en aannemers.

Dit neem je mee

 • HBO/WO niveau.
 • Kennis van projectleiding.
 • Kennis van projectmanagementvisie en methoden van GVB en Railinfrabedrijf.
 • Kennis van techniek, raakvlakken en processen voor ontwikkeling en beheer van railinfrastructuur.
 • Enige kennis van UAV-GC en RAW-bestekken.
 • Kennis van omgevingsnetwerken in stadsdelen betrokken bij de railinfrastructuur van het metro- of tramareaal.
 • Kennis van processen van leveranciers voor werken aan bij voorkeur metrorailinfrastructuur / spoorprojecten.
 • Vakinhoudelijke proceskennis voor de technisch inhoudelijke inbreng in projecten.
 • Ervaring als projectleider omgevingsmanager en/of technisch manager OV/railinfra of vergelijkbaar (5 tot 10 jaar) als projectleider.
 • Certificering: Niveau IPMA D afgerond, C lerend, VCA VOL.

Hier mag je op rekenen

 • het salaris voor deze functie bedraagt minimaal € 4.099,- en maximaal € 5.851,- bruto per maand o.b.v. 36 uur per week (schaal 11). Inschaling vindt plaats o.b.v. opleiding en relevante werkervaring. Daar komt nog vakantiegeld, een 13e maand en een 1,5% levensloopbijdrage bij! 
 • gratis reizen in Amsterdam met GVB-tram, bus, metro en veerpont;
 • tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering van € 77,06 netto per maand;
 • mooie vakantieplannen maken? Doen! Je hebt minimaal ca. 21 vrije dagen per jaar (afhankelijk van leeftijd);
 • studiefaciliteiten, waardoor je kunt blijven groeien. Jouw loopbaan is jouw verantwoordelijkheid, dus pak die kans!;
 • gezond en vitaal blijven met het GVB Gezond programma;
 • en voor later….. je krijgt van ons een uitstekende pensioenregeling bij ABP.

Waar je komt te werken

GVB Diemen Provincialeweg 2 1112 XT Diemen
Bekijk op google maps

Over GVB als werkgever

Ieder mens heeft een eigen bestemming en brengt een eigen verhaal met zich mee. Iedere medewerker bij GVB draagt bij aan de reis die zij maken. We verzorgen dagelijks het vervoer voor honderdduizenden mensen in en rond Amsterdam. 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Samen verbinden we een wereld aan lijnen, verhalen en mensen.

Je ziet onze bussen, metro’s, trams en veerponten. Maar wij zijn meer dan dat. Achter de schermen schuilt een dynamische wereld waarin onze medewerkers in allerlei rollen ervoor zorgen dat de stad bereikbaar blijft. Als werkgever willen wij elke medewerker verbinden met onze koers: een belangrijke bijdrage leveren voor een leefbare en bereikbare stad. Ga je mee?

Lees meer over GVB als werkgever

Sollicitatieproces

Wij selecteren sollicitanten op basis van talent. Je brengt jouw kwaliteiten, ervaring, achtergrond, leeftijd, geaardheid of arbeidsbeperking mee. Diversiteit verwelkomen we.

Solliciteren

Klik op 'Solliciteer direct' en voeg je cv en motivatiebrief toe. Je ontvangt direct een bevestiging per e-mail.

Beoordeling sollicitatie

Je ontvangt uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum bericht of we met je verdergaan in het sollicitatieproces.

Eerste gesprek

We maken graag kennis met je in een eerste gesprek op locatie. Hierna volgt mogelijk nog een assessment.

Vervolggesprek

Zijn we beiden enthousiast, dan nodigen we je graag uit voor een vervolggesprek.

Arbeidsvoorwaardengesprek

In het arbeidsvoorwaardengesprek doen we je een aanbod. Bij acceptatie volgt het definitieve contract. We heten je van harte welkom bij GVB!

Heb je een vraag?

Heb je vragen over deze vacature? We helpen je graag verder!

Eric Meijer afbeelding
Eric Meijer
Senior Recruiter Techniek & ICT

GVB Job Alert

GVB-metro_73A9187

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze nieuwste vacatures?

Ontvang onze Job Alert
GVB-metro_73A9187