GVB is net zo divers als Amsterdam

Wil jij onderdeel zijn van een inclusieve cultuur waarin iedereen van waarde is? Dan ben je bij GVB aan het juiste adres. De enorme diversiteit aan mensen die je in Amsterdam tegenkomt, zie je ook terug in de collega’s die bij GVB werken. Wij zijn een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. We vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht diens gender, culturele achtergrond, geloof, seksuele voorkeur of leeftijd, zich thuis voelt bij ons.  

230208-GVB-Breng-Hun-Geluk-Een-Halte-Verder-29093

Wil jij onderdeel zijn van een inclusieve cultuur waarin iedereen van waarde is? Dan ben je bij GVB aan het juiste adres. De enorme diversiteit aan mensen die je in Amsterdam tegenkomt, zie je ook terug in de collega’s die bij GVB werken. Wij zijn een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. We vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht diens gender, culturele achtergrond, geloof, seksuele voorkeur of leeftijd, zich thuis voelt bij ons.  

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Het diversiteitsbeleid binnen GVB kent 3 pijlers: diversiteit, gelijkheid en inclusie. We hebben hiervoor aandacht bij de instroom en de doorstroom van medewerkers en we werken aan een inclusieve werkomgeving. Achter dit beleid zit onze overtuiging dat we de beste service kunnen verlenen aan de diversiteit aan reizigers als we zelf een afspiegeling vormen van de bevolking van Amsterdam. Bij GVB werken mensen met alle denkbare achtergronden, iets wat ook de stad kenmerkt. 

Diversiteit

Bij een vacature speelt diversiteit altijd een rol. We trainen managers en recruiters om bias (bewuste of onbewuste voorkeur) op gender en cultuur tegen te gaan bij het werven en bevorderen van medewerkers. Daarvoor moet die bias eerst worden onderkend. Zien we op dit punt geen ontwikkeling, dan grijpen we in. In onze uitingen laten we een divers beeld zien van GVB.

Gelijkheid

Onze beloning is voor iedereen gelijk. Het systeem is zodanig ingericht dat beloning samenhangt met vaardigheden.

Inclusieve werkvloer

We willen dat iedereen zich op de GVB-werkvloer welkom en veilig voelt. Daarbij spelen omgangsvormen een grote rol. We willen professionele omgangsvormen normaliseren, waarbij ongewenst gedrag bespreekbaar is, collega’s elkaar aanspreken op hun houding en we voorbeeldgedrag stimuleren. Bewustwording is hierbij van belang. Divers, inclusief en respectvol. Dat zijn we en daar blijven we aan werken!

Participatiewet

Ieder mens heeft unieke talenten en kan iets bijdragen aan onze missie om Amsterdam bereikbaar te houden. Ook als je een arbeidsbeperking hebt. Onze participatiebanen bieden een mooi opstapje om werkervaring op te doen, jezelf te ontwikkelen en jouw eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken. Via Cordaan en Pantar biedt GVB daarnaast dagbesteding aan voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Roze Netwerk

Binnen GVB is het Roze Netwerk actief. Deze club medewerkers zet zich in voor het creëren van een veilige werkplek en het verbeteren van de werkomgeving binnen GVB, in het bijzonder voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ze ondersteunen GVB met vraagstukken over het personeelsbeleid, inclusie & diversiteit en hoe we de organisatie beter kunnen maken.

Jong GVB

Enthousiaste en ambitieuze collega's tot 35 jaar kunnen terecht bij Jong GVB. Naast leuke evenementen en bijeenkomsten denken zij ook na over de toekomst en oefenen zij invloed uit op het beleid van GVB.